Blog

Az érzéseimre vagy a logikámra halgassak?

Az érzéseimre vagy a logikámra halgassak?

A kettős döntéshozatalon gondolkodom a héten. Észre vettem, hogy minden héten van egy fő témám, amin magam, klienseim, vagy ismerőseim miatt gondolkodom. Mit jelent a kettős döntéshozatal? A kettős döntéshozatal az a jelenség, amikor a Szülő és a Gyermek helyén döntéshozó funkció helyezkedik el, és [Olvasd tovább]

ISTP, a Kézműves

ISTP, a Kézműves

Az összes típus közül az ISTP a legjobb gyors és logikus tettek végrehajtásában. Függetlenek, saját maguk urai és kicsit önfejűek. Ritka, hogy egy ISTP megengedi, hogy mások mondják meg mit tegyen és sosem hagyja, hogy parancsolgassanak neki. Kifejezetten tehetséges mechanikai mérnökök, vagy gépszerelők. A világot úgy értik meg, hogy fizikailag kapcsolatba lépnek vele.

ESTP, a Kalandor

ESTP, a Kalandor

Az összes típus közül az ESTP keresi legjobban az adrenalin lökettel járó tevékenységeket. Ők a legjobb “tűzoltók.” Különösen tehetségesek váratlan katasztrófahelyzetek elhárításában. A legjobb taktikusok, gyors gondolkodásukkal, kihozzák a maximumot a pillanatnyi helyzetből.

ESFP, a Szórakoztató

ESFP, a Szórakoztató

Az összes típus közül az ESFP a legkönnyedebb, vidáman hajszolja az élet örömeit. Gyakran ők terjesztik a legújabb divatokat, találják meg a legújabb szórakozási lehetőségeket. Az ESFP-k nem hagyják, hogy bármi túl szentté vagy komollyá válhasson.

ENTJ, a Fővezér

ENTJ, a Fővezér

Az összes típus közül az ENTJ érzi leginkább hivatottnak magát vezetői és stratégiai menedzsment pozíciók betöltésére. Amikor legjobb önmagukat hozzák, az emberek vezetése és az erőforrások elosztása magától értetődő természetes képességük. Könnyedén terveznek és szerveznek nagy projekteket.

ENTP, az Újító

ENTP, az Újító

Az ENTP-k a lehetőségekre fókuszálnak. Az új felfedezése motiválja őket a legjobban.
Kitörő energiájuk ellenére alapvetően racionálisan gondolkodnak. Eszmék és gondolatok jobban felkeltik szenvedélyüket, mint az emberek. Szinte minden esetben a tudomány valamilyen formája lesz életük első nagy szerelme.

ISFJ, a Védelmező

ISFJ, a Védelmező

Az összes típus közül az ISFJ hajlamos leginkább arra, hogy nagy áldozatokat hozzon szeretteiért. A szeretteik életének szakértői.

ISFP, a Művész

ISFP, a Művész

Az ISFP-ket művésznek hívom. Képesek embereknek segíteni megélni általuk, vagy mások által korábban megélt érzéseket. A művészet sokféle lehet. Ebben az értelmezésben egy műalkotásban konzervált érzelem.

ISTJ, a Logisztikus

ISTJ, a Logisztikus

Az összes típus közül az ISTJ-ben a legerősebb a késztetés arra, hogy elfoglalja a társadalomban kijelölt szerepét. A végletekig felelősségteljes, kötelesség vezérelt emberek. Ha a legjobb formájukat hozzák, kitartásban senki nem vetekedhet velük.

INTP, a Mérnök

INTP, a Mérnök

Az INTP-k természetüknél fogva értik, hogy az információs rendszerek hogyan működnek. Veleszületett képességük észrevenni a következetlenségeket és az ellentmondásokat. Azonnal rájönnek, ha valaki össze-vissza beszél, logikátlanul próbál meggyőzni másokat.

ENFP, a Lelkesítő

ENFP, a Lelkesítő

Az ENFP a legenergikusabb az összes típus közül. Ők a nagy lelkesítők, inspirálják azokat, akik kapcsolatban állnak velük. Más típusok talán nagyobb befolyással vannak emberekre, de ők azok, akik lelkesedést és izgalmat ébresztenek másokban ügyek iránt.

Amikor leginkább Önmaguk, akkor ők a társadalmi tudatosság élharcosai.

ESFJ, a Segítő

ESFJ, a Segítő

Az összes személyiség típus közül az ESFJ-k a legelhivatottabbak arra, hogy a barátaikat, családjukat és a közösségüket szolgálják és támogassák.
Amikor a legjobb formáját hozza, az ESFJ igazán páratlan „Ceremónia mester” és remekel az „ünnepelt házigazda” szerepkörében.

ENFJ, a Mentor

ENFJ, a Mentor

Az összes típus közül az ENFJ a legtudatosabb szociálisan. Átlátja a társas helyzeteket, felismeri az emberek közti dinamikákat.
Más típusok is nagyon szociálisak és társaságkedvelőek, de az ENFJ kombinálja mély érzelmi megértését, empátiáját, azzal az éleslátással, hogy rájön mások hogyan gondolkodnak, mi motiválja őket.
Amikor elemükben vannak képesek a legérzékenyebb helyzeteket és embereket is könnyedén kezelni. Tehetséges diplomaták, egy együttérző tanár jellegzetes kisugárzásával.

INFP, az Álmodozó

INFP, az Álmodozó

Az INFP-k mélyen kapcsolódnak az emberi értékekhez, és az emberi lélek összetettségéhez. Rendkívüli módon hangolódnak rá az emberiség kollektív lelki jövőjére, és gyakran alkotják szociális mozgalmak erkölcsi gericét.

INTJ, a Stratéga

INTJ, a Stratéga

Az INTJ-k a legátgondoltabbak minden típus közül. Személyiségük teljében kivételes problémamegoldók, előre látják, és megelőzik a jövőben felmerülő esetleges akadályokat, amiket mások sosem vennének észre.

ESTJ, az Ügyvezető

ESTJ, az Ügyvezető

Az összes típus között az ESTJ a leggyakorlatiasabb és a legcélratörőbb.
Ugyan más típus is lehet nagyon eredményes, az ESTJ cselekedetei kiemelkedően hatékonyak. Ha a legjobb formájukat hozzák, mind az emberek, mind pedig az erőforrások menedzselésében kíválóak.
Rekordidő alatt kipipálják a tennivaló listák pontjait. Sajátos stílusjegyük, hogy bulldózerrel esnek neki a dolgoknak.